Programunk

Kivonat az Alapszabályból:

I. A párt célja elsődlegesen: olyan értékközösséget alkotni, amelynektagjai új politikai kultúra megvalósításával szolgálják a népet, tiszteletben tartják mások emberi jogait, értékeit és érdekeit.

Hiszünk a tiszta, korrupciómentes közélet erejében és hasznában, ezért a korrupció ellen zéró toleranciát vallunk.

Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőséget. Arra törekszünk, hogy a hátrányos helyzetűek, a rászorulók, az úgynevezett kisemberek azonos esélyekkel rendelkező, teljes jogú tagjai lehessenek a társadalomnak.

II. A párt további célkitűzései:

a) Elismerjük mindenki jogát arra, hogy mások jogait nem sértve, a saját maga által választott módon élhesse az életét.

b) Fő feladatunk a demokrácia felépítése, a Magyar Köztársaság újraépítése.

c) Az Európai Unió számunkra Magyarország tágabb közösségét jelenti.

d) Sajtószabadság megteremtése és a független média biztosítása.

e) Törvény előtti egyenlőség.

f) Diákközpontú oktatás = jövőépítés.

g) Alanyi jog legyen az egészséghez, a gyógyuláshoz való jog.

h) Nemek egyenjogúsága, a nők szerepének növelése a döntéshozatalban.

i) Megvédeni a gyengét, megóvni a kiszolgáltatottat, támogatni a rászorulót.

j) Falvak, vidéki kisvárosok érdembeli képviselete és érdekeinek érvényesítése a törvényhozásban, kiemelten a mezőgazdaság helyzetének javításával.

k) Fellépni az erőszak, a gyűlöletkeltés, valamint a megkülönböztetés, a félelemkeltés és a kirekesztés minden formájával szemben, az alapvető emberi jogok megadása, betartatása.

l) A XXI század nagy kihívásainak (migráció, a kontinensek közti népesedési és civilizációs feszültségek) emberi módon való kezelése, a magyar nép érdekeinek szem előtt tartásával.

m) Tiszteletben tartjuk a jövő generációk érdekeit, és arra törekszünk, hogy környezetünket azonos vagy jobb állapotban adjuk át utódainknak.

n) A globális klímaváltozás, a fokozódó energiaéhség, a romló energiabiztonság környezettudatos kezelése.

o) Egységes, stabil, nyugodt légkör kialakítása a gazdaság minden szereplője számára.

p) A közhatalom gyakorlásában való alkotmányos részvétel.( A párt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

III. A párt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.